Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

Polski Rejestr Ekspertów Międzynarodowych

KLAUZULE INFORMACYJNE

Informacja dla kandydatów, stanowiąca wykonanie obowiązku określonego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1. Administrator i dane kontaktowe:
Minister Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

2. Kontakt do inspektora ochrony danych:
adres siedziby: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa,
adres e-mail: iod@msz.gov.pl.

3. Cel przetwarzania:
Monitorowanie zainteresowania obywateli polskich pracą w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, informowanie o konkursach na stanowiska w instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz wyłanianie polskich kandydatów w procesie naboru na te stanowiska.

4. Podstawa przetwarzania:
Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, za zgodą osoby, której dane dotyczą. Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do rejestracji w bazie PREM oraz uczestnictwa w procesie wyszukiwania polskich kandydatów na stanowiska w instytucjach i organizacjach międzynarodowych.

5. Informacje o odbiorcach danych:
Dane mogą być udostępnione podmiotom trzecim, uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzaecich. Dane mogą zostać przekazane do organizacji lub instytucji międzynarodowej, ogłaszającej konkurs.

6. Dostęp do danych posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy MSZ i Stałych Przedstawicielstw RP przy UE lub organizacjach międzynarodowych oraz Stali Przedstawiciele RP przy instytucjach i organizacjach międzynarodowych.

7. Okresy przechowywania danych:
Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez osobę, której dane dotyczą, zgody na dalsze przetwarzanie. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres kandydaci@msz.gov.pl, przy czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z usunięciem konta użytkownika z bazy PREM.

8. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych:
Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z wyszukiwaniem kandydatów spełniających określone kryteria wymagane na danym stanowisku w instytucji lub organizacji międzynarodowej.

9. Prawa osób, których dane dotyczą:
Osobie, której dane dotyczą przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-20 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

10. Osoba, której dane dotyczą, w przypadku przetwarzanie jej danych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

KONTAKT

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Biuro Dyrektora Politycznego
Wydział ds. zatrudnienia w instytucjach i organizacjach międzynarodowych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
Tel.  (+48 22) 523 89 03
e-mail: kandydaci@msz.gov.pl