Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

Polski Rejestr Ekspertów Międzynarodowych

Rejestracja

Identyfikatorem/loginem jest Twój adres e-mail.
Ten adres e-mail będzie służył do kontaktów z Tobą.
Hasło musi składać się z minimum 8 znaków i zawierać zarówno małe jak i duże litery oraz cyfry.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, z siedzibą w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23, moich danych osobowych zawartych w bazie Polskiego Rejestru Ekspertów Międzynarodowych (PREM), w celach informacyjnych o ogłaszanych konkursach oraz dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowiska w instytucjach i organizacjach międzynarodowych.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami zamieszczonymi poniżej, będącymi realizacją obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych, a także znane są mi wszystkie przysługujące mi prawa, o których mowa w art. 15 – 20 RODO.
KLAUZULE INFORMACYJNE